Flash News: --- সংকল্প সে সিদ্ধি, কৃষকের আয় হউক দ্বিগুন বৃদ্ধি

AGRONOMY - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Q1. Ki kore sustha - sabal dhaner chara tairi korbo?

Ans. Sustha sabal dhaner chara tairi korte hole, kotoguli padhuti obolanban korte hobe -
a. Pusto beej bachai (laban jal prithaiki karan ) padhuti obalamban korte hobe.
b. Beej sodan (chemical, chatraknashak, jaibo chatraknashak othoba garam jole beej sodhan) korte hobe.
c. Beej talai patla kore (55 gram/sq. m) beej bapan korte hobe.
d. Dhaner chiara tolar 3 din aage ekti chatrak nashak o ekti keet-nashak ousad mishiye spray korte hobe.

Q2. Aman dhan chashe chapan sar dewar samay joler shrot (current) beshi thakar janyo urea sar chapan hisabe dewa sambhab hochhe na - ki korbo?

Ans. Aijanyo joto poriman urea lagbe tar pach-gun (5 times) pariman matir sange urea sar mishiye 3 din chayay rekhe dite hobe. 3 din por parjapto jol mishiye choto choto golakar matir bal tairi korte hobe ebang sei bal guli jamite samanbhabe hath othoba payer sahajye matite gethe dite hobe. Ete urea jole gule beriye jabe na.

Q3. Bina Karshane (Zero Tillage) Aman dhan chash kibhabe sambhab?

Ans. Barshar bristi suru howar anantopokhye 15 din aage mul jamite zero tillage mechiner sahajhye dhaner beej o dhaincha beej mishiye bunte hobe. E-khetre uchha phalanshil dhaner beej ekor proti 9-10 kg dhan beej o 4-5 kg dhaincha beej eksathe mishiye bunte hobe.

Q4. Aman dhaner chashe kakhano kakhano tulanamulakbhabe uchu jamite, dhan gach halud hoye boshe jachhe - pash-kathi o kom beruchhe, sish ber hochhe na ba chite sish beruchhe. Ki korbo?

Ans. Samasya ti zink namok anu khadyer obhabjanito lakhyan, eke khayra rog bole. Er samadhane ja korte hobe ta holo -

a. Dhaner beej bonar 15 din por himayito (chilled) zink (1 gm/liter) spray karun.
b. Mul jamite dhan rowar 22-25 din por ekbar ebang 45-50 din por aabar himayito (chilled) zink (1 gm.liter) spray karte hobe.

Q5. SRI padhutite dhan chashe kotodiner dhaner chara ropon korte hobe?

Ans. SRI padhutite chara roponer bayash ti khub gurutapurna noy. Ejanyo dhaner chara duipatajukta holei take ropon korte hobe. Bataser tapmatrar upor nirbhor kore ei dui pata jukta obastha 8-12 din boyoshe o aashte pare aabar shitkale (winter season) ei obostha 15-20 din o lagte pare.

Q6. Dhan rowar por ki ki aagacha nashak babyohar korte pari?

Ans. Dhan rowar 3-5 diner madhye ekor proti 600 ml Butaflor parjapta pariman balir sathe mishiye jamite chariye din. Jamite jeno ei obosthai 2-3 din kom parimane (chip chipe) jol rakhte hobe. Jamite jol na thakle oi pariman ousad spray korte hobe. Kono karone Butaflor babyohar na korle, rowar 15-20 din por jamite prachur parimane 3-4 pata jukta ghash dekha dile ekor proti 90-100 ml Bis Payriback Sodium (like Nomini Gold) 200 liter joler sathe mishiye bhalo kore spray korte hobe.

Q7. Mul jamite dhan rowar aage zink ghatito sar, urea, phosphate o potash sarer sathe mishiye dile ki dhaner phalan bhalo pabo?

Ans. Zink ghatito sar phosphate ghatito sarer sathe mishiye baybohar korle zink phosphate namok jole draboniyo yog (solution) tairi kore, phale gachh zink o phosphate konotai bhalobhabe grahan korte pare na. Tai zink o phosphate ghatito sar matite babyoharer khetre anantato pakhye 5 diner baybodhan rakhte hobe.

Q8. SRI padhutite kotodure dhaner chara ropan korte hobe?

Ans. SRI padhutite 10 '' x 10 10'' (25 cm x 25 cm) dure dui pata jukta dhaner chara (dhan sameto) ropan korte hobe

Q9. Uchha phalanshil dhane koto sar byobohar korbo?

Ans. Mati parikhyar bhittite sob samay jamite sar prayog kora utchit. Majhari urboratar jamite uchha phalanshil aman dhaner chashe ekor proti nimma likhito hare sar prayog kara jete pare -
a. Mulsar (Jomi tairir sesh samay) : Urea 15-16 kg, Single Super Phosphate 90 kg, Potash 16 kg
b. Pratham Chapan Sar (21 - 22 din por) : Urea 30-32 kg, Potash 10 kg
c. 2nd Chapan Sar (Kash thor aashar samay) : Urea 15-16 kg

Q10. Dhaner beej rakte hole kon obasthai kat-te hobe?

a. Protiti dhaner sishe jokhan 80% danar (sisher nich theke 1-1.5'' bade) rang kharer rang dharon korbe ebang jokhan sampurna jamite 80% gache erup sisher rang aashbe, tokhan e dhan katar upjukta samay. Ei obasthai dhan katle danar rang bhalo thakbe ebang aankorodgom khamota o sorbuchha hobe.

News Update

New India Manthan Sankalp Se Siddhi programme will be organized on August 30, 2017.

The Technology Week & Rabi Kisan Mahotsab-2016 will be held on and from February 16-19, 2016

Following seeds are available in Dakshin Dinajpur Krishi Vigyan Kendra

 • SwarnaMasuri(MTU 7029), CertifiedRs. 32/kg
 • Pratikshya (IET 15191) Certified Rs. 32/kg
 • Samba Masuri (BPT 5204) Certified Rs. 32/kg
 • Swarna Sub – 1 (IET20266) Certified Rs. 32/kg
 • Satabdi (IET 4786) Foundation Rs. 34/kg
 • GontraBidhan -1 (IET 17430) certifiedRs. 32/kg
 • MTU1006 (IET14348) Foundation Rs. 34/kg
 • Lalat Foundation Rs. 34/kg
 • Khitish (IET 4094) Certified Rs. 32/kg
 • Heera TL Ts. 32/kg
 • Turmeric (Suranjana)
 • Wheat